Oferta

W ofercie Ośrodka Psychoterapii:

– psychoterapia indywidualna zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, osobowości, kryzysów emocjonalnych osób dorosłych i młodzieży od 15 r. ż.,
– pomoc psychologiczna,
– psychoterapia małżeńska,
– konsultacja psychologiczna,
– konsultacja psychoterapeutyczna,
– porady,
– szkolenia,
– superwizja pracy klinicznej.

Psychoterapia – co to jest?

Psychoterapia zorientowana psychoanalitycznie jest metodą leczenia, której celem jest lepsze przystosowanie pacjenta do wewnętrznych i zewnętrznych warunków życiowych, wzrost wolności wewnętrznej i zmniejszenie konfliktów oraz objawów.
Głównym sposobem pracy jest rozmowa, wolne skojarzenia, analiza stanu psychicznego w relacji z psychoterapeutą.

Celem psychoterapii jest uzyskanie trwałych zmian w strukturze osobowości oraz kształtowanie dojrzałych sposobów radzenia sobie z życiem. Nabyta w procesie terapii zdolność rozumienia siebie pozwala na odblokowanie rozwoju osobistego.

Wskazania do psychoterapii:

• objawy nerwicowe – lęk, natręctwa, bezsenność, niepokój, napięcie, bezradność, poczucie izolacji, poczucie samotności,
• depresja,
• zaburzenia odżywiania,
• zaburzenia osobowości,
• dolegliwości psychosomatyczne,
• trudności w kontaktach z innymi,
• kryzysy życiowe – rozstanie, rozwód, strata bliskiej osoby, urazowe doświadczenia z dzieciństwa, kryzysy zawodowe, małżeńskie, rodzinne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Johann Wolfgang von Goethe
“Czego człowiek nie rozumie, tym nie włada”